Kalajokilaakson senioriopettajat ry

Kalajokilaakson senioriopettajat ry

Kalajokilaakson senioriopettajat ry toimii alueensa senioriopettajien yhdyssiteenä. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä virkistys- ja harrastustoimintaa sekä toimia OSJ ry:n välityksellä sosiaalisten ja oikeudellisten etujen ajajana.